Dyrektor:

mgr Agnieszka Bartosiewicz

 

Obsada grup:

Gr. I

mgr Ewa Giętkowska

mgr Agnieszka Bartosiewicz

mgr Elżbieta Sitarz
 

Gr. II

mgr Alicja Jaworska

mgr Agnieszka Kobierska

mgr Agata Skoneczna
 

 Gr. III

mgr Iwona Gliniak

mgr Anna Sadowska

mgr Marzena Dębczak-Biernacik

 

Rehabilitant

 mgr Magda Czajkowska

 

Logopeda

mgr Katarzyna Kłobus

 

Psycholog

mgr Monika Rieff - dyżur w przedszkolu 1 raz w tygodniu 

mgr Grażyna Dorodzińska - dyżur w przedszkolu 1 raz w miesiącu

 

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Dawid Wasiłek

 

Nauczyciel zajęć umuzykalniających (rytmika)

mgr Ewa Żak