Metody pracy

 

W naszej pracy wykorzystujemy szereg metod wspomagających wszechstronny rozwój dziecka.

Wśród nich są:

 

 • Elementy „Metody Marii Montessori"
  Sale przedszkolne wyposażone są w różnorodne pomoce, z którymi dzieci pracują nie tylko w czasie zajęć lecz również spontanicznie w czasie wolnym.
  Pedagogika Marii Montessori ma na celu:

  • wykorzystywanie doświadczeń zmysłowych w poznawaniu pojęć
  • uczenie szacunku dla pracy własnej i innych

  • naukę samodzielnego organizowania pracy

  • odkrywanie indywidualnego potencjału rozwojowego dziecka.


 • Metoda "Ruchu rozwijającego W.Sherborne.

Ćwiczenia wykorzystywane w tej metodzie rozwijają świadomość własnego ciała, orientację w przestrzeni oraz pogłębiają relacje z innymi ludźmi.

 

 • Metoda Dobrego Startu „Bon Depart”
  Metoda przygotowuje dzieci do pisania. W trakcie zajęć ćwiczona jest motoryka duża, orientacja w przestrzeni, poczucie rytmu. Główna część zajęć oparta jest na piosence lub wierszyku, w rytm których dzieci piszą określony wzór na różnych powierzchniach z wykorzystaniem różnych materiałów.

 

 • Metoda Integracji Sensorycznej.

Informacje płynące ze świata odbieramy przez zmysły. Przesyłane do mózgu bodźce (wzrokowe, słuchowe, dotykowe...) są analizowane, porządkowane i integrowane. Mózg przesyła impulsy do ciała i nakazuje odpowiednią do sytuacji reakcję (np. cofnięcie ręki od gorącego garnka, spojrzenie w stronę karetki pogotowia...).
Prawidłowa integracja sensoryczna jest niezbędna do nabycia umiejętności planowania ruchu, koncentracji uwagi, rozwoju koordynacji ruchowej oraz do nauki czytania. W przypadku zaburzeń Integracji Sensorycznej obserwuje się u dzieci problemy z nauką, koncentracją, zachowaniem. W takich przypadkach zalecana jest terapia Integracji Sensorycznej.

 

 SAM 50381

 • Metoda edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 Metoda oparta na samodzielnym działaniu dzieci. Kształtuje odporność emocjonalną dzieci.

 Rozwija umiejętności matematyczne. Wspomaga rozwój umysłowy.

 

 

 

 SAM 35741

 

 • Metoda projektu badawczego

          

 • Nowatorska metoda Tuputan®

            Metoda, w której wykorzystuje się dywan edukacyjny ułatwiający dzieciom orientację w przestrzeni

           podczas nauki tańca. Poprzez różne zabawy realizowane są zagadnienia zawarte w podstawie

           programowej.

 

 • Sensoplastyka©

          Działania Sensoplastyczne rozwijają kreatywność oraz twórcze myślenie.

          Wpływają na stymulację wszystkich zmysłów (węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku).

          Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego trenera pierwszego stopnia.

 

 • Pedagogika zabawy

           SAM 35911

 

 • Warsztaty twórcze
  Przygotowywane przez dzieci przy współpracy nauczyciela i rodziców.

 

 • "Mogę wybierać".
  W drugi wtorek miesiąca dzieci z gr. II i III wchodząc do przedszkola zapisują się na zajęcia, które proponujemy do wyboru w danym dniu np. zajęcia doświadczalne, kulinarne, plastyczne, ruchowe.

           SAM 50171SAM 50341   

 

 
Przedszkole Integracyjne nr 209 - Zaczarowane Ziarenko, Powered by Joomla!, designed by SiteGround and installed by www.kociolek.pl