Metody pracy

 

W naszej pracy wykorzystujemy szereg metod wspomagających wszechstronny rozwój dziecka.

Wśród nich są:

 

 • Elementy „Metody Marii Montessori"
  Pedagogika Marii Montessori ma na celu:

  • wykorzystywanie doświadczeń zmysłowych w poznawaniu pojęć
  • uczenie szacunku dla pracy własnej i innych

  • nauka samodzielnego organizowania pracy

  • odkrywanie indywidualnego potencjału rozwojowego dziecka.

 

 • Metoda "Ruchu rozwijającego W.Sherborne.

Ćwiczenia wykorzystywane w tej metodzie rozwijają świadomość własnego ciała, orientację w przestrzeni oraz pogłębiają relacje z innymi ludźmi.

 

 • Metoda Dobrego Startu „Bon Depart”
  Metoda przygotowująca dzieci do pisania. W trakcie zajęć ćwiczona jest motoryka duża, orientacja w przestrzeni, poczucie rytmu. Główna część zajęć oparta jest na piosence, w rytm której dzieci piszą określony wzór na różnych powierzchniach z wykorzystaniem różnych materiałów.

 

 • Metoda Integracji Sensorycznej.

Informacje płynące ze świata odbieramy przez zmysły. Przesyłane do mózgu bodźce (wzrokowe, słuchowe, dotykowe...) są analizowane, porządkowane i integrowane. Mózg przesyła impulsy do ciała i nakazuje odpowiednią do sytuacji reakcję (np. cofnięcie ręki od gorącego garnka, spojrzenie w stronę karetki pogotowia...).
Prawidłowa integracja sensoryczna jest niezbędna do nabycia umiejętności planowania ruchu, koncentracji uwagi, rozwoju koordynacji ruchowej oraz do nauki czytania. W przypadku zaburzeń Integracji Sensorycznej obserwuje się u dzieci problemy z nauką, koncentracją, zachowaniem. W takich przypadkach zalecana jest terapia Integracji Sensorycznej.

 

 SAM 50381

 • Metoda edukacji matematycznej prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej:

- Kształtuje odporność emocjonalną

- Rozwija umiejętności matematyczne

- Oparta na samodzielnym działaniu dziecka

- Wspomaga rozwój umysłowy dzieci .

 

 SAM 35741

 • Pedagogika zabawy

           SAM 35911

 

 • Warsztaty twórcze -przygotowywane przez dzieci przy współpracy nauczyciela i rodziców.

 

 • "Mogę wybierać". W drugi wtorek miesiąca dzieci z gr. II i III wchodząc do przedszkola zapisują się na zajęcia, które proponujemy do wyboru w danym dniu np. zajęcia doświadczalne, kulinarne, plastyczne, ruchowe.

           SAM 50171SAM 50341   

 

 
Przedszkole Integracyjne nr 209 - Zaczarowane Ziarenko, Powered by Joomla!, designed by SiteGround and installed by www.kociolek.pl