Wycieczka autokarowa dzieci z grupy II

Dnia 23 października o godz. 9:30 dzieci z grupy II jadą na wycieczkę do Belwederu w ramach realizowanego projektu "Herbatka u  Dziadka". Prosimy o wcześniejsze przyprowadzenie dzieci do przedszkola.

Pasowanie na Przedszkolaka dzieci z grupy I

Dnia 7 listopada 2018 r. o godz. 15:30 dzieci  z grupy I zapraszają Rodziców na uroczystość pasowania na przedszkolaka.

Spotkanie dzieci z grupy II i III

Dnia 18 grudnia o godz. 9:30 dzieci z grupy II i III spotykają się z przedstawicielami Towarzystwa Szalonych Wózków, rozmowy na temat Edukacji Włączającej na rzecz Osób z niepełnosprawnościami.

XIII edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych

Drodzy rodzice w ramach XIII edycji WIE zgłoszony przez nas projekt "Herbatka u Dziadka" uzyskał pozytywną akceptację i  otrzymaliśmy dofinansowanie na jego realizację z budżetu m.st. Warszawy. Celem projektu jest kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej: poznanie symboli i tradycji narodowych, pojęć "Polska", "Ojczyzna", "Niepodległość" oraz przybliżenie postaci Józefa Piłsudskiego. Projekt będzie realizowany w grupie II od września do listopada 2018 roku.

Inspektor Ochrony Danych

Ochroną danych osobowych w naszym przedszkolu zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Pan Damian Jurach

kontakt: damian.jurach@cns.com.pl

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m.in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Celem publikacji jest przekazanie rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej. Informator w wersji elektronicznej dostępny jest m.in. na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie, w zakładce - Rodzice i Uczniowie - Informacje bieżące.

http://www.kuratorium.waw.pl/ftp/Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Op...

Projekt "Niepodległa"

Drodzy rodzice w grupie III od listopada 2017 r.  do listopada 2018 r. realizowany jest projekt "Niepodległa" pod patronatem Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem projektu jest budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie w atrakcyjnej i przystępnej formie polskich symboli narodowych.

https://www.facebook.com/wolskieprzedszkolaki

Jadłospis

Jadłospis - 15.10-19.10.2018