Czuję, widzę, słyszę - ciekawy świat zmysłów

Czuję, widzę, słyszę - ciekawy świat zmysłów

To zabawy sensoryczne, czyli takie które uczą dzieci właściwego reagowania na bodźce, które za pomocą zmysłów docierają do nich z otoczenia. Takie zabawy są świetną lekcją życia, a przedsze wszystkim rozwijają u dzieci funkcje społeczne. Dzieci bawiące się wspólnie uczą się między innymi działania, reagowania na potrzeby innych i wyrażania własnych potrzeb, współpracy, a także rozumienia i życia w zgodzie z innymi.