Elementy „Metody Marii Montessori", opis

Elementy „Metody Marii Montessori"

Pedagogika Marii Montessori ma na celu:

  • wykorzystywanie doświadczeń zmysłowych w poznawaniu pojęć
  • uczenie szacunku dla pracy własnej i innych
  • nauka samodzielnego organizowania pracy
  • odkrywanie indywidualnego potencjału rozwojowego dziecka.