Historia integracji na Woli

Opracowanie:
Urszula Lesiewicz - dyrektor Przedszkola Integracyjnego Nr 209 w latach 1993-2014

Wrzesień

 Wyjazd grupy psychologów i pedagogów z Polski do Centrum Integracji w Hamburgu - zorganizowany przez Zarząd Główny TPD (wśród grupy psychologów Pani mgr Jadwiga Bogucka - psycholog STOCER).

Grudzień

Zorganizowanie w Konstancinie przez XVII Oddz.STOCER wraz z Zespołem Badań nad Zaburzeniami u Dzieci (działającym przy TPD) I Krajowej Konferencji na temat: „Integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem zdrowych dzieci"- doświadczenia z Hamburga.

1988

Wrzesień 

Utworzenie pierwszego przedszkolnego Oddziału Integracyjnego w ramach XVII Oddziału STOCER z siedzibą w Domu Katechetycznym przy parafii Św. Józefa w Warszawie na Woli przy ul. Deotymy 41 -jako efekt Konferencji oraz szeregu spotkań psychologa mgr Jadwigi Boguckiej i dyrektor przedszkola przy XVII Oddziale STOCER - mgr Urszuli Lesiewicz ze swoimi władzami zwierzchnimi ze Stołecznego Centrum Rehabilitacji oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konstancinie, jak również proboszczem parafii Św. Józefa na Woli księdzem dr Janem Sikorskim.

1989

Wrzesień 

Istnieją już 2 grupy wiekowe w ramach Przedszkola Integracyjnego przy STOCER z siedzibą w Domu Katechetycznym.

1990

Wrzesień 

Utworzenie dwóch I klas integracyjnych w Domu Katechetycznym jako filii Szkoły Podstawowej Nr 161. Od tej pory ilość klas integracyjnych przybywa.

1991

Styczeń 

Przedszkole Integracyjne Uchwałą Zarządu przejmuje Burmistrz Gminy Warszawa-Wola od Stołecznego Zespołu Rehabilitacji i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Przedszkole Integracyjne otrzymuje numer 209 i lokal po żłobku przy ul. Deotymy 52

Ilość dzieci i grup przedszkolnych wzrasta. 

Do grup dołączone są dzieci z alergią pokarmową wymagające stosowania specjalnej diety.

Od tej pory przedszkole dysponując samodzielnym lokalem, dokonuje wielu adaptacji.

 

Wrzesień 

Kuratorium Oświaty określa jako docelową Szkołę Integracyjną - Szkołę Podstawową Nr 317 i z Domu Katechetycznego przenosi klasy integracyjne do budynku Szkoły Podstawowej Nr 317.

 

W opuszczonych pomieszczeniach Domu Katechetycznego przez klasy integracyjne znajdują miejsce Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej pod kierownictwem księdza Stanisława Jurczuka - niezwykle oddanego niepełnosprawnym.

1993

Maj - Sierpień 

Dobudowa ze środków pozyskanych od sponsorów sali gimnastycznej przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 209 ul. Deotymy 52.

1994

Czerwiec 

Ukończenie szkoły podstawowej integracyjnej przez uczniów klas 8-mych. Od tej pory współpraca z placówkami integracyjnymi oraz środowiskiem lokalnym coraz bardziej wzrasta.

Październik 

Zorganizowanie pierwszego festynu „ Ulica Integracyjna” w celu większego zintegrowania środowiska lokalnego. Wręczenie pierwszych „medali integracji” osobom działającym na rzecz integracji. Od tej pory wiosną każdego następnego roku organizowany jest festyn pod tą nazwą .

1999

Wrzesień 

Powstaje pierwsza klasa integracyjna przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ożarowskiej.

2003

Październik 

Obchody 15-lecia pierwszego przedszkola integracyjnego w Polsce oraz integracji na Kole. Zorganizowanie „ Spotkania po latach” dla absolwentów Przedszkola Integracyjnego Nr 209 oraz ich rodziców -Zjazd absolwentów.

2004

Maj 

Obchody 20-lecia pierwszego przedszkola integracyjnego w Polsce oraz integracji na Kole. Zorganizowanie „ Spotkania po latach” dla absolwentów Przedszkola Integracyjnego Nr 209 oraz ich rodziców -Zjazd absolwentów.

2009