Ja i moi koledzy, opis

"Ja i moi koledzy" -  program własny A. Kobierskiej.

Program dotyczy edukacji społecznej. Główne jego cele to: kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wzmacniania u dzieci poczucia własnej wartości, wdrażanie dzieci do zachowań akceptowanych społecznie, budowanie pozytywnych wartości w grupie, wdrążanie dzieci do zachowań akceptowanych w społecznie, budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, kształtowanie postawy szacunku wobec innych osób i świata przyrody.