"Małe i duże podróże po literaturze" - program własny E. Sitarz.

Celem programu jest wspomaganie rozwoju mowy dzieci poprzez kontakt z poezją i literaturą piękną, także z wybranymi baśniami ludowymi, legendami, podaniami, opowieściami biblijnymi, opowieściami mitycznymi. Utwór literacki jest wyjściem do rozmowy, zabaw słownych, tanecznych,  teatralnych, tworzenia prac plastycznych, wspólnej  oraz  własnej książki. Służy uruchomieniu wewnętrznych przeżyć, wzbogaca wyobraźnię, pomaga zrozumieć siebie i innych, wprowadza w świat wartości. Kształtuje poczucie humoru, przede wszystkim zaś uczy słuchania, patrzenia, myślenia i odczuwania.