Metoda Dobrego Startu „Bon Depart”, opis

Metoda Dobrego Startu „Bon Depart”

Metoda przygotowująca dzieci do pisania. W trakcie zajęć ćwiczona jest motoryka duża, orientacja w przestrzeni, poczucie rytmu. Główna część zajęć oparta jest na piosence, w rytm której dzieci piszą określony wzór na różnych powierzchniach z wykorzystaniem różnych materiałów.