Metoda Integracji Sensorycznej, opis

Metoda Integracji Sensorycznej

Informacje płynące ze świata odbieramy przez zmysły. Przesyłane do mózgu bodźce (wzrokowe, słuchowe, dotykowe...) są analizowane, porządkowane i integrowane. Mózg przesyła impulsy do ciała i nakazuje odpowiednią do sytuacji reakcję (np. cofnięcie ręki od gorącego garnka, spojrzenie w stronę karetki pogotowia...).
Prawidłowa integracja sensoryczna jest niezbędna do nabycia umiejętności planowania ruchu, koncentracji uwagi, rozwoju koordynacji ruchowej oraz do nauki czytania. W przypadku zaburzeń Integracji Sensorycznej obserwuje się u dzieci problemy z nauką, koncentracją, zachowaniem. W takich przypadkach zalecana jest terapia Integracji Sensorycznej.