Metoda projektu badawczego, opis

Metoda projektu badawczego

Metoda nauczania, dzięki której dzieci mają możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy w temacie, który je interesuje. Poprzez obserwacje, eksperymenty, badania, wyprawy terenowe, spotkania ze specjalistami dzieci szukają odpowiedzi na interesujące je zagadnienia w danym temacie. Zdobytą wiedzę odzwierciedlają w zabawie, pracach plastycznych i technicznych, w inscenizacjach teatralnych. Dzieci są aktywne, zaangażowane, twórcze i samodzielne.