Metoda Ruchu rozwijającego W.Sherborne, opis

Metoda Ruchu rozwijającego W.Sherborne

Ćwiczenia wykorzystywane w tej metodzie rozwijają świadomość własnego ciała, orientację w przestrzeni oraz pogłębiają relacje z innymi ludźmi.