"Mogę wybierać"
W pierwszy czwartek miesiąca dzieci z gr. II i III wchodząc do przedszkola zapisują się na zajęcia, które proponujemy do wyboru w danym dniu np. zajęcia doświadczalne, kulinarne, plastyczne, ruchowe.