Bezpieczna Szkoła

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z dokumentem "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" opracowanym w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dokument jest zbiorem rekomendacji i wytycznych dotyczących problematyki zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w środowisku szkolnym i przedszkolnym.

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl. 

Wielka Zbiórka Książek

W dnia 26 maja 2019 r. została zakończona  Wielka Zbiórka Książek, które zostaną przekazane do szpitali, domów dziecka, hospicjów, domów pomocy itp. Udało się zebierać 50 sztuk z rożnych dziedzin literatury. Za zainteresowanie i udział dziękujemy.

Wyniki kiermaszu wielkanocnego

W dniu 18 kwietnia 2019 r. komisja w składzie: M. Dębczak-Biernacik, R. Rychlica, A. Jaworska przeliczyła pieniądze zebrane podczas kiermaszu, zebrana kwota to 1334,96 zł. Przeliczone zostały też głosy oddane na trzy wybrane prze grupy przedszkolne fundacje:

- Schronisko dla bezdomnych psów "Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych" -  44 głosy

- Fundacja "Nasza Ziemia" - 7 głosów

- Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym "Szara Przystań" - 13 głosów.

Pieniądze zostaną przekazane na Schronisko dla bezdomnych psów "Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych", największa ilość oddanych głosów . 

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za aktywny udział.

 

Projekt WIE w grupie III

W terminie od 01.03.2019 r. do 30.06.2019 r. w grupie III będzie realizowany projekt "Przygoda z naturą - Przedszkolak z PI 209 strażnikiem i miłośnikiem przyrody". Projekt ten został napisany przez  panią Alicję Jaworską  w ramach Warszawskich Inicjatyw  Edukacyjnych.

Kiermasz ozdób Bożonarodzeniowych

Dnia 14 grudnia w naszym przedszkolu odbył się kiermasz ozdób nawiązujących do tematyki Świąt Bożego Narodzenia. Zebrane pieniądze w kwocie 1264,00 zł zostaną przekazane na fundację KENYA ASANTE SANA POLSKA.  Dziękujemy za udział.

Inspektor Ochrony Danych

Ochroną danych osobowych w naszym przedszkolu zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Pan Bogdan Santorek

kontakt:  iod@dbfo-wola.waw.pl

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m.in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Celem publikacji jest przekazanie rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej. Informator w wersji elektronicznej dostępny jest m.in. na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie, w zakładce - Rodzice i Uczniowie - Informacje bieżące.

http://www.kuratorium.waw.pl/ftp/Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Op...

Jadłospis

Jadłospis - 1.07-5.07.2019