Ogłoszenia

List Dyrektora do Rodziców dotyczący nauczania na odległość

list_do_rodziców_1.pdf

List do Rodziców Prezdenta m.st. Warszawy w sprawie koronawirusa

list_do_rodziców.pdf

Zawieszenie zajęć

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w dniach 12 marca do 10 kwietnia  2020 r. funkcjonowanie przedszkola zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to,  zawieszenie zajęć. Wychowankowie nie przychodzą do przedszkola. 

Przyjmowanie wniosków w procedurze rekrutacyjnej do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 codziennie w godzinach od 8:00 - 16:00. 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu nie ma wpływu na termin rekrutacji. Zgodnie z harmonogramen do 23 kwietnia  rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 apel.pdf

Wycieczki w grupie I

Wycieczki do teatru i ZOO zostaną zrealizowane w późniejszych terminach.

Warsztaty wielkanocne dla  dzieci i rodziców

Dnia 09 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00 zapraszamy dzieci i rodziców na warsztaty ozdób wielkanocnych.

Opieka  wakacyjna w roku  2020

W roku 2020 opieka wakacyjna w naszym przedszkolu będzie organizowana w terminie od 10  do 31 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje są  zamieszczane w zakładce "Rekrutacja".

Bezpieczna Szkoła

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z dokumentem "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" opracowanym w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dokument jest zbiorem rekomendacji i wytycznych dotyczących problematyki zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w środowisku szkolnym i przedszkolnym.

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl. 

Inspektor Ochrony Danych

Ochroną danych osobowych w naszym przedszkolu zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Pan Bogdan Santorek

kontakt:  iod@dbfo-wola.waw.pl

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m.in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. Celem publikacji jest przekazanie rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej. Informator w wersji elektronicznej dostępny jest m.in. na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie, w zakładce - Rodzice i Uczniowie - Informacje bieżące.

http://www.kuratorium.waw.pl/ftp/Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Op...

Jadłospis

Jadłospis - 09-13.03.2020