Pedagogika zabawy, opis

Pedagogika zabawy

Dzieci uczą się poprzez wspólną zabawę. Zabawa kształci zmysły, wzbogaca wiedzę o świecie i o sobie. Pedagogika zabawy proponuje działania dające dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze zaufania, wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą  i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością.