Program "Na Dobry Star" wspomaga realizacje podstawy programnowej wychowania przedszkolnego.