Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-5 lat, opis

"Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu dla dzieci w wieku 3-5 lat" - program własny D. Wasiłka.

Program ma za zadanie wprowadzić dzieci w świat j. angielskiego oraz uwrażliwić je na jego brzmienie, aby w późniejszym etapie nauki były oswojone i lepiej przygotowane do nauki tego języka.