Programy

Program wychowania przedszkolnego "Kocham Przedszkole" Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek

Wspólne nauczanie i wychowanie , opis

Wspólne nauczanie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w przedszkolu integracyjnym – projekt autorski mgr Jadwigi Boguckiej i mgr Urszuli Lesiewicz

Program, na podstawie, którego oparto funkcjonowanie naszego przedszkola, ma na celu stworzenie naturalnych warunków, w jakich uczą się i wychowują dzieci niepełnosprawne wspólnie ze zdrowymi. Naczelną zasadą, jaką kierują się nauczyciele, jest zdanie Pestalozziego: „ Nie porównuję dziecka z innym dzieckiem, ale każde dziecko z nim samym”. Istotą integracji jest podmiotowe traktowanie dziecka, uwzględnianie jego indywidualnych potrzeb; oparcie programów pracy na mocnych stronach dzieci, dostrzeganie postępów; wyzwalanie pozytywnego wzajemnego stosunku dzieci w grupie, co sprzyja uczeniu się; kształtowanie „odruchu serca”, liczenie się z innymi, a nie tylko zdobywanie wiedzy za wszelką cenę.  Głównym zadaniem przedszkola integracyjnego jest nauczenie wzajemnych interakcji dzieci niepełnosprawnych i zdrowych oraz przygotowanie ich do życia w naturalnej grupie. Codzienne czynności są okazją do wzajemnej pomocy i życzliwości. Przykładem są posiłki odbywające się przy wspólnym stole. Dziecko niepełnosprawne siedzi obok zdrowego, co przyczynia się do współdziałania i lepszego poznania.                  

Ja i moi koledzy, opis

"Ja i moi koledzy" -  program własny A. Kobierskiej.

Program dotyczy edukacji społecznej. Główne jego cele to: kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wzmacniania u dzieci poczucia własnej wartości, wdrażanie dzieci do zachowań akceptowanych społecznie, budowanie pozytywnych wartości w grupie, wdrążanie dzieci do zachowań akceptowanych w społecznie, budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, kształtowanie postawy szacunku wobec innych osób i świata przyrody.

Dziecko w świecie sztuki, opis

"Dziecko w świecie sztuki" - program własny E. Giętkowskiej.

Program ten stwarza dzieciom warunki do " rozpostarcia skrzydeł " oraz " puszczenia wodzy fantazji ". Prowadząca pragnie zarazić dzieci swoją pasją tworzenia i kreowania świata zgodnie z założeniem , że TEATR MOGĄ TWORZYĆ WSZYSCY, WSZĘDZIE I ZE WSZYSTKIEGO !!! Może dzieci zauważą , jak piękny i wyjątkowy jest otaczający je świat.

Wesołe tańcowanie na odstresowanie

"Wesołe tańcowanie na odstresowanie"

Innowacja zakłada nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych. Rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka, jego inicjatywy i samodzielności myślenia. 

Wychowanie i nauczanie poprzez gry planszowe granie

Wychowanie i nauczanie poprzez gry planszowe granie

Innowacja programowa zakłada wspieranie rozwoju dziecka poprzez wprowadzanie nowych gier planszowych oraz zachęcanie to tworzenia przez dzieci własnych. 

Dotykam, lepię, tworzę, współpracuję

Dotykam, lepię, tworzę, współpracuję

Innowacja pedagogiczna obejmuje działania dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Dzieci dotykają, ugniatają, przesypują, przyklejają rożne materiały, dzięki czemu rozwijają podstawowy zmysł - zmysł dotyku. Zajęcia z masami plastycznymi rozwijają aktywność dzieci, kształtuja wyobraźnię, wraźliwość estetyczną oraz zdolności manualne. Tworzenie konkretnej pracy plastycznej daje dzieciom poczucie sprawności, wzmacnia poczucie pewności siebie.

Tropami przyrody

Tropami przyrody

Treści programu są zaplanowane zgodnie z porami roku. Głównym założeniem programu jest zbiżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego wspólżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

Czuję, widzę, słyszę - ciekawy świat zmysłów

Czuję, widzę, słyszę - ciekawy świat zmysłów

To zabawy sensoryczne, czyli takie które uczą dzieci właściwego reagowania na bodźce, które za pomocą zmysłów docierają do nich z otoczenia. Takie zabawy są świetną lekcją życia, a przedsze wszystkim rozwijają u dzieci funkcje społeczne. Dzieci bawiące się wspólnie uczą się między innymi działania, reagowania na potrzeby innych i wyrażania własnych potrzeb, współpracy, a także rozumienia i życia w zgodzie z innymi.