Projekty

Ekologia

EKO Z TWOJĄ WOLĄ

Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
gdy życia na Ziemi nie stanie.

I. Oksińska

 

 

Edukacja ekologiczna dzieci jest niezwykle ważna w uświadomieniu potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Uwrażliwiając je od samego początku ich edukacji na potrzeby środowiska, wzbogacając ich wiedzę na ten temat oraz wskazując piękno i różnorodność przyrody ma uzmysłowić małym obywatelom jak wiele zależy od człowieka - od nich samych!

Edukacja ekologiczna dzieci stanowi w czasach obecnych jedno z najpoważniejszych zadań. Dlatego już od najmłodszych lat należy prowadzić działania edukacyjne zmierzające do kształtowania odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, tworzyć gotowość do działania w celu ochrony środowiska i budować więzi emocjonalne z przyrodą.

Mając pełną świadomość powagi problemu, władze Dzielnicy Wola od wielu lat podejmują różnorodne działania mające na celu podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców swojej dzielnicy, zarówno dorosłych jak i dzieci. W tym roku szkolnym oczkiem uwagi stały się właśnie dzieci w wieku przedszkolnym, dla których powstał dzielnicowy program edukacji ekologicznej „OD NAJMŁODSZYCH LAT Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”. Zakłada on szereg działań proekologicznych o zasięgu dzielnicowym oraz zachęca do ciekawych rozwiązań edukacyjnych wewnątrz placówek przedszkolnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola.

Nasze przedszkole z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem podjęło się realizacji tego zadania- w końcu nazwa zobowiązuje! Wychodząc naprzeciw tej inicjatywie nauczyciele stworzyli także własne autorskie programy ekologiczne, które są od 1 września realizowane we wszystkich grupach wiekowych. Każdy z programów jest inny i wyjątkowy, ale wszystkie mają na celu edukację ekologiczną naszych przedszkolaków oraz całej społeczności „Zaczarowanego Ziarenka”.

I tak kolejno :

grupa 1 realizuje program „Tropami przyrody” oraz wybrane elementy dzielnicowego programu edukacji ekologicznej "OD NAJMŁODSZYCH LAT Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT"

grupa 2 realizuje program „Natura filii vitam - natura życia” oraz wybrane elementy dzielnicowego programu edukacji ekologicznej "OD NAJMŁODSZYCH LAT Z EKOLOGIA ZA PAN BRAT"

grupa 3 realizuje dzielnicowy program edukacji ekologicznej „OD NAJMŁODSZYCH LAT Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” oraz „ Mały Ekolog na 5-tkę czyli Ekologia w pięciu odsłonach”.

Zajęcia przyrodnicze odbywają się regularnie co piątek. Poza tym dzieci codziennie obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie podczas wyjść do ogrodu przedszkolnego, gdzie znajduje się wspaniała ścieżka edukacyjna, szklarnie, rabaty kwiatowe, drzewka owocowe oraz stacja meteorologiczna. A w najbliższym czasie ma powstać również wyjątkowa Strefa Relaksu z fontanną i poidełkiem dla ptaków. W działania proekologiczne przedszkola włączyły się również Panie Kucharki serwując w piątki nietypowe, zdrowe i kolorowe podwieczorki. Pojawią się również konkursy rodzinne o tematyce proekologicznej. A gdy tylko sytuacja epidemiologiczna
w kraju się poprawi, będziemy zapraszać do nas ekspertów z różnych dziedzin oraz ruszymy z dziećmi na wycieczki.

W zakładce z nazwą i logo „ECO Z TWOJA WOLĄ” rodzice dzieci z każdej grupy będą mogli uzyskać wszystkie informację z zakresu działań ekologicznych.

Zapraszamy rodziców do śledzenia relacji z realizacji programów w poszczególnych grupach, ale przede wszystkim do kontynuowania działań proekologicznych w domach rodzinnych!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się z aktualną GALERIĄ ZDJĘĆ.