"Ruch i Ciało" - program własny I. Gliniak

"Ruch i Ciało" jest oparty na elementach z metod: W. Sherborne, Labana, Kieryła, P. Kai z wykorzystaniem zabaw dramowych oraz własnych pomysłów i doświadczeń w paracy  z dziećmi. Na każdym zajęciu wykorzystywane są ćwiczenia rytmizujące, zabawy z nietypowymi instrumentami (butelki, klisze, pojemniczki po kinderach itp.) oraz masaże do muzyki relaksującej z użyciem przedmiotów: piłki, gąbki, prześcieradła. Podstawą zajęć jest rytm i naturalna potrzeba ruchu u dzieci.

Celem programu programu jest: nauka koncentracji, radość gry na prostych instrumentach, większe otwarcie na innych, umiejętność nawiązywania kontaktów, wyciszenie, poznanie utworów klasycznych, zrozumienie i akceptacja dla siebie i innych. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w każdej grupie wiekowej, trwają ok. 25 minut.