"Serce na dłoni" - program własny R. Rychlicy, E. Sitarz.

Program służy budowaniu systemu wartości dzieci, lepszej orientacji w tym, co jest dobre, a co złe. Kształtuje poczucie własnej wartości i samoświadomość,  zgodnie z delficką maksymą „poznaj samego siebie”.  Poprzez zajęcia, zabawy, ćwiczenia dzieci uczą się rozpoznawać,  rozumieć  emocje, uczucia u siebie oraz innych,  poznają własne  i innych ograniczenia oraz  możliwości – fizyczne, intelektualne, emocjonalne ;  uczą się je akceptować i organizować zabawy i aktywność, w której dobrze czują się dzieci o różnych możliwościach fizycznych i intelektualnych.                                                                                   

Program rozwija empatię oraz umiejętności społeczne - przestrzeganie zasad i reguł, skuteczne porozumiewanie się z innymi,  odpowiedzialność za siebie i innych,  także za przyrodę,  Pomaga budować dziecięcą wiedzę o świecie społecznym,  poczucie przynależności  do rodziny, grupy przedszkolnej, wspólnoty narodowej. Istotnym punktem programu jest poznawanie przez dzieci własnych praw, rozumienie, że wszyscy mają równe prawa.