Spotkania..

W naszym przedszkolu odbywają się spotkania z Policją, Strażą Pożarną, Straż Miejską oraz ratownikami medycznymi. W ramach programu ,, Bezpieczny Przedszkolak" policjanci  w prosty i zrozumiały sposób opowiedzieli, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, udzielili wskazówek, jak zachowywać  się w domu aby uniknąć niebezpieczeństw oraz przestrzegali przed kontaktami z nieznajomymi ludźmi. Największą radość dzieciom sprawiła możliwość obejrzenia i przymierzenia rekwizytów nieodzownych w codziennej pracy funkcjonariuszy, m.in. kamizelka kuloodporna, lizak, pałka, kajdanki. Na zakończenie spotkania miłą niespodzianką były odwiedziny Borsuka  – maskotki naszej Policji.

Strażacy uczestniczyli w zajęciach dotyczących próbnej ewakuacji. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały wyposażenie wozu strażackiego, zapoznały się z przeznaczeniem niektórych urządzeń.

 W spotkaniu ze strażnikami Straży Miejskiej wzięła udział najstarsza grupa wiekowa. Podczas pogadanki dzieci zapoznały się z pracą strażnika, oglądały elementy umundurowania. Przedszkolaki miały okazję wykazać się wiedzą na temat znajomości bezpieczeństwa na drodze, funkcji sygnalizacji świetlnej oraz pasów. Nasi goście przypomnieli zasady dotyczące kontaktów z osobami nieznajomymi. Utrwalono numery alarmowe. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze z aktywnym udziałem dzieci. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały od funkcjonariuszy edukacyjne kolorowanki. 

Podczas spotkania z ratownikiem medycznym dzieci miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Uczyły się w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc.Dzieci poznały numery telefonów ratunkowych oraz dowiedziały się w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką ( trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy). Obserwowały w jaki sposób wykonuje się sztuczne oddychanie oraz jak wyglądają oddechy ratownicze. Na zakończenie spotkania przedszkolaki zadawały pytania dotyczące m.in. zachowania się podczas skaleczeń oraz chciały wiedzieć, jaką szkołę należy skończyć, by móc wykonywać w przyszłości zawód ratownika medycznego. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.

#bf6636