W zgodzie z przyrodą, opis

Projekt ekologiczny  "W zgodzie z przyrodą" -  program własny A. Jaworskiej

Projekt ekologiczny "W zgodzie z przyrodą" ma na celu nauczenie dzieci odpowiedzialności i szacunku do przyrody, do współdziałania z nią oraz wykształcenie pro zdrowotnych postaw. Proponowane zajęcia są twórcze i odkrywcze a stwarzane sytuacje skłaniają przedszkolaków do stawiania pytań i tworzenia "dziecięcych hipotez". Działania odbywają się na terenie przedszkola oraz w ciekawych miejscach takich jak las, park.