Warsztaty twórcze
Warsztaty przygotowywane są przez dzieci przy współpracy nauczyciela i rodziców