​​​​​​​Warsztaty twórcze, opis

Warsztaty twórcze

Warsztaty przygotowywane są przez dzieci przy współpracy nauczyciela i rodziców