"Zjawiska na Ziemi i w Kosmosie"- program własny M. Dębczak-Biernacik.

 Program ma na celu zapoznanie ze światem przyrody oraz zjawiskami występującymi na Ziemi oraz w kosmosie. Służy rozwijaniu zainteresowań poprzez doświadczenia i eksperymenty. Kształtuje postawę szacunku wobec otaczającej przyrody oraz poczucie odpowiedzialności za przyszłość planety Ziemi.