March 29, 2023

Metody

Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

“Wyginam śmiało ciało.”

Dzieci mają swobodę w decydowaniu o sposobie wykonywania ćwiczeń. Poznają możliwości swojego ciała, rozwijają płynność ruchu oraz uczą się współpracować z partnerem. Aktywności często towarzyszy muzyka.