Rada rodziców

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. wpłaty pieniężne dokonywaną są na rachunek bankowy wydzielony dla Rady Rodziców

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

40 1090 1056 0000 0001 5000 0416

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący: Pani Anna Szlachta

Zastępca przewodniczącego: Hanna Januszek

Kontrola wydatków: Marta Londowska

Grupa I 

Pani Marta Gospodarek

Pani Hanna Januszek

Pani Monika Szymańska

Grupa II

Pani Bernadeta Kruszyłowicz

Pani Mariola Łygas

Pani Anna Szlachta

Grupa III

Pani Katarzyna Bazyl

Pani Marta Londowska

Pani Karolina Burzyńska