Rada rodziców

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. wpłaty pieniężne dokonywaną są na rachunek bankowy wydzielony dla Rady Rodziców

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

40 1090 1056 0000 0001 5000 0416

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący: Anna Szlachta

Zastępca przewodniczącego: Samanta Penza-Sobieraj

Kontrola wydatków: Bernadeta Kruszyłowicz

Grupa I 

Pani Aleksandra Szut

Pani Mariola Łygas

Pani Bernadeta Kruszyłowicz

Grupa II

Pani Samanta Penza-Sobieraj

Pani Karolina Burzyńska

Pani Marta Kaczmarczyk

Grupa III

Pani Anna Szlachta

Pani Krystyna Heland-Kurzak

Pan Wojciech Golik