Historia integracji na Woli

Opracowanie:
Urszula Lesiewicz - dyrektor Przedszkola Integracyjnego Nr 209 w latach 1993-2014

Wrzesień

Wyjazd grupy psychologów i pedagogów z Polski do Centrum Integracji w Hamburgu - zorganizowany przez Zarząd Główny TPD (wśród grupy psychologów Pani mgr Jadwiga Bogucka - psycholog STOCER).

Grudzień

Zorganizowanie w Konstancinie przez XVII Oddz.STOCER wraz z Zespołem Badań nad Zaburzeniami u Dzieci (działającym przy TPD) I Krajowej Konferencji na temat: „Integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem zdrowych dzieci"- doświadczenia z Hamburga.

1988

Wrzesień

Utworzenie pierwszego przedszkolnego Oddziału Integracyjnego w ramach XVII Oddziału STOCER z siedzibą w Domu Katechetycznym przy parafii Św. Józefa w Warszawie na Woli przy ul. Deotymy 41 -jako efekt Konferencji oraz szeregu spotkań psychologa mgr Jadwigi Boguckiej i dyrektor przedszkola przy XVII Oddziale STOCER - mgr Urszuli Lesiewicz ze swoimi władzami zwierzchnimi ze Stołecznego Centrum Rehabilitacji oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konstancinie, jak również proboszczem parafii Św. Józefa na Woli księdzem dr Janem Sikorskim.

1989

Wrzesień

Istnieją już 2 grupy wiekowe w ramach Przedszkola Integracyjnego przy STOCER z siedzibą w Domu Katechetycznym.

1990

Wrzesień

Utworzenie dwóch I klas integracyjnych w Domu Katechetycznym jako filii Szkoły Podstawowej Nr 161. Od tej pory ilość klas integracyjnych przybywa.

1991

Styczeń

Przedszkole Integracyjne Uchwałą Zarządu przejmuje Burmistrz Gminy Warszawa-Wola od Stołecznego Zespołu Rehabilitacji i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Przedszkole Integracyjne otrzymuje numer 209 i lokal po żłobku przy ul. Deotymy 52

Ilość dzieci i grup przedszkolnych wzrasta.

Do grup dołączone są dzieci z alergią pokarmową wymagające stosowania specjalnej diety.

Od tej pory przedszkole dysponując samodzielnym lokalem, dokonuje wielu adaptacji.

Wrzesień

Kuratorium Oświaty określa jako docelową Szkołę Integracyjną - Szkołę Podstawową Nr 317 i z Domu Katechetycznego przenosi klasy integracyjne do budynku Szkoły Podstawowej Nr 317.W opuszczonych pomieszczeniach Domu Katechetycznego przez klasy integracyjne znajdują miejsce Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej pod kierownictwem księdza Stanisława Jurczuka - niezwykle oddanego niepełnosprawnym.

1993

Maj - Sierpień

Dobudowa ze środków pozyskanych od sponsorów sali gimnastycznej przy Przedszkolu Integracyjnym Nr 209 ul. Deotymy 52.

1994

Czerwiec

Ukończenie szkoły podstawowej integracyjnej przez uczniów klas 8-mych. Od tej pory współpraca z placówkami integracyjnymi oraz środowiskiem lokalnym coraz bardziej wzrasta.

Październik

Zorganizowanie pierwszego festynu „ Ulica Integracyjna” w celu większego zintegrowania środowiska lokalnego. Wręczenie pierwszych „medali integracji” osobom działającym na rzecz integracji. Od tej pory wiosną każdego następnego roku organizowany jest festyn pod tą nazwą.

1999

Wrzesień

Powstaje pierwsza klasa integracyjna przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ożarowskiej.

2003

Październik

Obchody 15-lecia pierwszego przedszkola integracyjnego w Polsce oraz integracji na Kole. Zorganizowanie „ Spotkania po latach” dla absolwentów Przedszkola Integracyjnego Nr 209 oraz ich rodziców -Zjazd absolwentów.

2004

Maj

Obchody 20-lecia pierwszego przedszkola integracyjnego w Polsce oraz integracji na Kole. Zorganizowanie „ Spotkania po latach” dla absolwentów Przedszkola Integracyjnego Nr 209 oraz ich rodziców -Zjazd absolwentów.

2009