Harmonogram dnia

Ramowy rozkład dnia 

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.

8.00 – 8.45

Schodzenie się dzieci.
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.
Praca indywidualna z dzieckiem na tle zabaw.

8.45 – 8.55 

Zajęcia wprowadzające w tematykę dnia.

8.55 – 9.30

Przygotowanie do śniadania.
Śniadanie.

9.30 – 11.00

Zajęcia dydaktyczne zespołowe kształtujące mowę, myślenie i sprawność ruchową.
Zajęcia metodą Marii Montessori.

11.00 – 12.30

Zabawy w sali i w ogrodzie organizowane i samorzutne z uwzględnieniem potrzeb dziecka.
Wdrażanie do korzystania ze sprzętu ogrodowego.
Poznawanie najbliższego środowiska lokalnego oraz okolicy.
Wspomaganie rozwoju poprzez zajęcia specjalistyczne.
Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie).
Przygotowanie do obiadu.

12.30 – 13.00

Obiad. Usprawnianie techniki samodzielnego, kulturalnego spożywania posiłków.
Toaleta po obiedzie.

13.00 – 14.30

Relaks połączony ze słuchaniem utworów literackich i muzycznych.
Zabawy i zajęcia utrwalające wiedzę o otaczającej rzeczywistości.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

14.30 – 15.00

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

15.00 – 17.00

Rozchodzenie się dzieci do domu.
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie.
Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.