22 lutego, 2023

Nagrody

Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.”

~Janusz Korczak

Doceniając nasze wieloletnie starania i troskę o szczęśliwe dzieciństwo i jak najpełniejszy rozwój powierzonych nam ziarenek, Kapituła Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka przyznała nam 10.10.2016 roku tą niezwykle zaszczytną i prestiżową nagrodę. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili czyli dzieciom, rodzicom i wszystkim pracownikom naszego przedszkola. Uroczysta Gala wręczenia Wyróżnień odbyła się w Starej Prochowni w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Boleść 2. Tegoroczną Galę swoim wystąpieniem otworzył Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy. Przebieg Gali moderowali dr Aleksandra Piotrowska – psycholog dziecięcy, Artur Wolski – warszawski animator kultury, Katarzyna Pakosińska – artystka estradowa i autorka książek dla dzieci oraz Józef Pawłowski – aktor posiadający świeże doświadczenia uczniowskie.

Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka to nagroda o charakterze prestiżowym, ustanowiona w celu wyróżnienia warszawskich przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych poszukujących własnych, innowacyjnych rozwiązań wychowawczych, a także promocji idei przedszkola otwartego, przyjaznego i twórczego – takiego, które dostrzega potrzeby wychowanków i oczekiwania ich rodziców, potrafi wykorzystać potencjał nauczycieli, potrafi rozwiązać problemy wychowawcze, jest wrażliwe na specyfikę najbliższego środowiska.

Ostatnie wpisy