Inspektor Ochrony Danych

Ochroną danych osobowych w naszym przedszkolu zajmuje się pani Inspektor Ochrony Danych Justyna Sikorska

kontakt drogą e-mailową:  iodo@rt-net.pl, telefon do kontaktu: 601 375 416

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3