23 lutego, 2023

Metody

Metoda Marii Montessori

„Pomóż mi zrobić to samemu”

Metoda ta pozwala dzieciom działać samodzielnie, uczy podejmowania decyzji, sprzyja doskonaleniu koncentracji uwagi. Przedszkolaki pracują z pomocami do kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, językowej, wychowania kosmicznego (przyrodniczo – geograficznego). Dzieci rozwijają wiele istotnych umiejętności dzięki pomocom do ćwiczeń praktycznych dnia codziennego.

 

Ostatnie wpisy