29 marca, 2023

Metody

Metoda Projektu Badawczego

„Od pytań zaczynamy, poprzez działanie, doświadczanie, odkrywanie i tworzenie, odpowiedzi na nie szukamy”

Metoda ta umożliwia dzieciom samodzielne dochodzenie do wiedzy w temacie, który je interesuje. Pozwala na pełne zaangażowanie w przebieg i realizację zajęć, dając wychowankom przewagę nad aktywnością nauczyciela. Poprzez szereg działań przedszkolaki doskonalą umiejętności poznawcze, sprawność motoryczną i współpracę w grupie. Uczą się wyrażania swoich emocji.

 

Ostatnie wpisy