29 marca, 2023

Metody

Metoda wychowania muzycznego Carla Orffa

„Tupię, klaszczę, śpiewam, gram, bo zajęcia fajne mam!”

Podczas zajęć dzieci śpiewają, tańczą, rytmizują teksty oraz grają na instrumentach i własnym ciele. Często same tworzą własną muzykę.

Ostatnie wpisy