31 marca, 2023

Metody

Mogę wybierać

„Raz w miesiącu wybieramy, w której sali działać mamy.”

W pierwszą środę miesiąca dzieci z gr. II i III wchodząc do przedszkola zapisują się na zajęcia, które proponujemy do wyboru w danym dniu np. zajęcia doświadczalne, kulinarne, plastyczne, ruchowe lub muzyczne.

Ostatnie wpisy