29 marca, 2023

Własne programy

Program „Ja i moi koledzy”

„Świat emocji odkrywamy i do zgodnej zabawy zapraszamy.”

Program dotyczy edukacji emocjonalnej i społecznej. Dzieci uczą się, jak nawiązywać relacje z rówieśnikami i zgodnie się z nimi bawić. Poznają emocje, prezentują je w różny sposób oraz odkrywają sposoby radzenia sobie z nimi. Rozwijają empatię i szacunek do świata przyrody.
 

Ostatnie wpisy