March 29, 2023

Własne programy

Program “Tropami przyrody”

“Co piszczy…? Nie tylko w trawie.”

Głównym założeniem programu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt rozwijanie odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.