March 29, 2023

Własne programy

Program własny – zajęcia ceramiczne “Od gliny do szczęścia”

“Wygniatanie, wałkowanie, odciskanie to dla nas fantastyczne działanie.”

Zajęcia z gliną służą przede wszystkim odkrywaniu i rozwijaniu dziecięcych talentów. Lepienie pobudza aktywność dzieci, kształtuje wyobraźnię artystyczną, zdolności manualne, wrażliwość artystyczną.