January 23, 2023

Zajęcia dodatkowe

Rytmika

“Przy pianinie śpiew dzieci płynie.”

Dzieci uczą się wielu piosenek oraz zabaw rytmicznych ilustrujących ich tekst. Podczas zajęć Pani Rytmiczka akompaniuje dzieciom na pianinie.