Dyrektor:

mgr Agnieszka Bartosiewicz

Obsada grup:

Gr. I

mgr Iwona Gliniak

mgr Agnieszka Bartosiewicz

mgr Marzena Dębczak-Biernacik
 

Gr. II

mgr Ewa Giętkowska

mgr Renata Rychlica

mgr Elżbieta Sitarz

 Gr. III

mgr Alicja Jaworska

mgr Agnieszka Kobierska

mgr Agata Skoneczna

Logopeda

mgr Joanna Żołopa

Psycholog

mgr Grażyna Dorodzińska - dyżur w przedszkolu 1 raz w miesiącu

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Dawid Wasiłek

  Terapeuta Integracji Sensorycznej i terapii ruchowej

mgr Agnieszka Czapska

Nauczyciel zajęć umuzykalniających (rytmika)

mgr Ewa Żak