Dyrektor:

mgr Agnieszka Bartosiewicz

Obsada grup:

Gr. I

mgr Alicja Jaworska

mgr Agnieszka Bartosiewicz

mgr Elżbieta Popielarczyk

pomoc nauczyciela Wioletta Reksa

starsza woźna Bożena Szczeblewska

Gr. II

mgr Agnieszka Kobierska

mgr Agnieszka Kosakowska

mgr 

pomoc nauczyciela Zuzanna Grudzień

starsza woźna Grażyna Trykoszko

 Gr. III

mgr Ewa Giętkowska

mgr Renata Rychlica

mgr Barbara Liber

pomoc nauczyciela Elżbieta Ślugaj

starsza woźna Małgorzata śtępień

Logopeda

mgr Joanna Żołopa

Psycholog

mgr Grażyna Dorodzińska - dyżur w przedszkolu 1 raz w miesiącu

mgr Dagmara Malinowska

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Dawid Wasiłek

Terapeuta Integracji Sensorycznej i terapii ruchowej

mgr Agnieszka Czapska

Nauczyciel zajęć umuzykalniających (rytmika)

mgr Ewa Żak