20 lutego, 2023

Projekty

EKO z Twoją Wolą

Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
gdy życia na Ziemi nie stanie.

~J. Oksiński

KAŻDY KWIATEK, OWAD , ZWIERZ PRZYJACIELEM NASZYM JEST
Czyli jak w naszym przedszkolu – duży i mały , dba o Naturę z wielkim zapałem.

Wstęp:

W jakich dziwnych czasach przyszło nam żyć…Kiedyś edukacja przyrodnicza była jakby ładnym i przyjemnym „dodatkiem do kapelusza”, a przede wszystkim liczyło się kształtowanie umiejętności szkolnych czyli pisania, czytania ,liczenia itd. A od kilku lat hasła: ekologia, ochrona środowiska, ratowanie ginących gatunków zwierząt itp. towarzyszą nam na każdym kroku i brzmią coraz bardziej dramatycznie!

Niestety, postęp cywilizacyjny dał się mocno we znaki Naszej Planecie Ziemi i ludzie wreszcie zrozumieli, że muszą diametralnie zmienić swoje podejście do środowiska, by w ogóle przetrwać! I chociaż na naukę nigdy nie jest za późno, to powszechnie wiadomo, że im wcześniej się zacznie tym lepiej! I trzeba sobie jasno powiedzieć, że w sytuacji tak wielkiego zagrożenia życia na Ziemi edukacja ekologiczna dzieci jest po prostu obowiązkiem dorosłych, a szczególnie nauczycieli i rodziców! Jednakże musimy pamiętać o tym, że aby edukować dzieci zmieniając złe nawyki na proekologiczne – sami musimy zacząć od siebie dając dobry przykład.
Nasze przedszkole z pełnym  zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności odpowiada na to wielkie wyzwanie naszych czasów. w końcu nazywamy się „Zaczarowane Ziarenko” a to do czegoś zobowiązuje. Właściwie od zawsze troszczyliśmy się nie tylko o sprawy ludzkie ale także o dobro otaczającej przyrody. Bo przecież człowiek jest ściśle związany z naturą – jest jej nieodłącznym elementem. jednak formalnie określiliśmy się jako przedszkole ekologiczne dopiero w zeszłym roku. Inspiracją do takiego zdefiniowania się był zainicjowany dwa lata temu przez Władze Oświatowe Dzielnicy Wola program edukacji ekologicznej „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”. Poza nim każda grupa realizowała także swój autorski program ekologiczny.
Zadbaliśmy również o proekologiczny wystrój pomieszczeń przedszkolnych i nową aranżację ogrodu. Ogrom nabytej przez nas i dzieci wiedzy przyrodniczej i dotyczącej szeroko rozumianej ochrony środowiska przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Zrozumieliśmy,  że to się tak nie może skończyć ! Doszliśmy to wniosku, że chcemy być prawdziwie ekologicznym przedszkolem! Obmyśliliśmy, jaką problematyką ekologiczną chcielibyśmy się jeszcze dogłębniej zająć z dziećmi i co chcielibyśmy zmienić, ulepszyć z korzyścią dla środowiska w placówce oraz w jej otoczeniu. Pozostało tylko wymyślenie nazwy dla nowego projektu. Spośród wielu propozycji większością głosów zostało wybrane hasło: „KAŻDY KWIATEK, OWAD , ZWIERZ PRZYJACIELEM NASZYM JEST”.

 

„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż – a zapamiętam.
Pozwól mi działać, a zrozumiem”

~Konfucjusz

Założenia koncepcji ekologicznego przedszkola:

Po całym roku intensywnej edukacji przyrodniczej nas dorosłych oraz dzieci i rodziców  podczas realizacji programu dzielnicowego i programów własnych, musieliśmy znaleźć zagadnienia, które zainteresują oraz wzbogacą już zdobytą wiedzę wszystkich uczestników tego naszego – nowego  ekologicznego przedsięwzięcia. Okazało się, że nasi nauczyciele są nie tylko wspaniałymi fachowcami w zakresie edukacji przedszkolnej, ale dzięki pozazawodowym pasjom również ekspertami w wielu niezwykłych dziedzinach ! I tak zrodził się pomysł stworzenia tzw. grup eksperckich. Oznaczało to, iż wszystkie grupy przedszkolne będą oczywiście przez cały rok realizować zagadnienia bliskie sercu każdego Dużego i Małego Ekologa czyli obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie, ochrona zwierząt i roślin, dbałość o czyste powietrze i zapobieganie na miarę swoich możliwości degradacji ogólno rozumianego środowiska. Ale poza działaniami ogólno przedszkolnymi, każda grupa miała  specjalizować się w jakiejś określonej dziedzinie – korzystając z ogromu wiedzy i umiejętności nauczycieli – pasjonatów. Nazwy dla poszczególnych grup doskonale odzwierciedlały obszar, nad którym ze szczególną uwagą pochylały się dzieci wraz ze swoimi nauczycielami.
Grupa 1 czyli Maluchy to byli  „Mali Badacze Wody”
Grupa 2 czyli Średniaki to były „Pracowite Pszczółki”
Grupa 3 czyli Starszaki byli  „Czarodzieje Drzew”

Cały miniony rok szkolny nauczyciele wraz dziećmi i rodzicami z pasją badali dogłębnie powyższe obszary. Nie tylko w naszych głowach i sercach zaszły diametralne zmiany, ale także w naszym przedszkolnym ogrodzie. Założyliśmy hodowlę pszczół murarek, pojawiły się domki dla owadów, nowe – piękne rabaty kwiatowe pełne roślin miododajnych, pojawiła się kolejna – tym razem mała szklarnia na kółkach, oraz urokliwa konstrukcja pełna ziół. Ku wielkiej radości dzieci pewien stary klon stał się domkiem tajemniczych skrzatów, a nowo posadzone drzewka owocowe dają nadzieję na własne zdrowe owoce dla przedszkolaków. Korzystne zmiany wokół nas, a także ogrom wiedzy, umiejętności i wrażeń oraz wielki apetyt na więcej, dał nam impuls do dalszego działania. I tak właśnie już trzeci rok – a drugi pod szyldem przedszkola ekologicznego – będziemy zmieniać się na lepsze dla Naszej Planety Ziemi !!! W tym roku szkolnym poszczególne grupy zamierzają zgłębiać kolejne zagadnienia otaczającej nas Matki Natury. Będą to:

GRUPA 1 – TAJEMNICE PODWODNEGO ŚWIATA

GRUPA 2 – TAJEMNICE LASÓW I PARKÓW

GRUPA 3 –„GRAMY W ZIELONE” ogólnopolski projekt ekologiczno-przyrodniczy. 
Cele główne :
• Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci poprzez stosowanie atrakcyjnych dla nich form edukacji.
• Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, przedszkolu i najbliższym otoczeniu.
• Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec przyrody i rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za jej stan.
Cele szczegółowe :
• Zdobywanie, pogłębianie i utrwalanie wiedzy na temat środowiska, roślin i zwierząt.
• Zaktywizowanie rodziców do działań na rzecz ochrony środowiska poprzez edukacje dzieci.
• Współpraca z placówkami edukacyjnymi i instytucjami w zakresie promowania edukacji ekologicznej.
• Rozbudzanie u dzieci wiary we własne możliwości skutecznego działania.
Warunki realizacji koncepcji przedszkola ekologicznego :
Aby z pełną odpowiedzialnością i wewnętrznym przekonaniem wszystkich uczestników tego projektu móc nazywać się (zgodnie z jego nazwą) – Prawdziwymi Przyjaciółmi Przyrody, nie wystarczy tylko organizować raz w tygodniu zajęć z edukacji ekologicznej. Trzeba po prostu żyć w zgodzie z przyrodą i każdego dnia swoją postawą potwierdzać, że zasługujemy na miano Prawdziwych Przyjaciół Roślin, Zwierząt i Otaczającego Środowiska Naturalnego ! Oczywiście w grupach będą odbywać się raz w tygodniu zajęcia z edukacji ekologicznej, ale tak naprawdę każdego dnia będziemy „towarzyszyć” Naturze w jej przemianach związanych chociażby z porami roku oraz kształtować i utrwalać w sobie właściwe nawyki proekologiczne.
Formy i metody realizacji koncepcji przedszkola ekologicznego:
Oprócz zajęć organizowanych w poszczególnych grupach , będziemy również zapraszać do przedszkola ekspertów z zewnątrz . Aby uatrakcyjnić proces edukacyjny zamierzamy także organizować rozmaite wyjścia lub wycieczki. Poprzez zwiedzanie, intensywniejsze obcowanie z naturalnym środowiskiem i spotkania z autorytetami w interesujących nas wszystkich dziedzinach, dzieci łatwiej będą przyswajały wiedzę przyrodniczą.

A oto jakie mamy plany na rok szkolny 2022/2023:

• Zgłębiać i utrwalać wiedzę przyrodniczą poprzez metody aktywizujące czyli wielozmysłowe poznawanie, eksperymentowanie, Metodę Projektów Badawczych, aktywne obcowanie z muzyką, sztuką plastyczną i ruchem.

• Wykorzystywać do działań twórczych naturalne materiały przyrodnicze oraz pochodzące z recyklingu.

• Korzystać z nowoczesnych i atrakcyjnych rozwiązań wizualnych i multimedialnych oraz profesjonalnego sprzętu do działań badawczych typu: mikroskop. zestawy laboratoryjne, próbki materiału przyrodniczego itd. Zakupić sprzęt laboratoryjny do zabaw badawczych.

• W ramach zaktywizowania rodziców i włączenia ich w edukację ekologiczną: w każdej z grup przedszkolnych zorganizować po 1 warsztacie dla rodziców z dziećmi w każdym semestrze oraz przynajmniej po 1 konkursie rodzinnym w każdym semestrze ( szczegóły poniżej )    oraz zachęcać rodziców do angażowania się w działania grupowe np. wyszukiwania lub proponowania ciekawych miejsc do odwiedzenia przez dzieci, przy aranżowaniu kącików przyrodniczych, hodowli w salach, gromadzenia kolekcji podczas realizacji Metody Projektów      Badawczych itp.

• Zagospodarować w atrakcyjny sposób teren wokół przedszkola, by jeszcze lepiej służył nie tylko rekreacji i edukacji przyrodniczej dzieci, ale ( zgodnie z naszym hasłem ekologicznym) także był przyjazny roślinom, owadom i małym organizmom zwierzęcym. W tym celu         chcemy zakupić: sadzonki i nasiona warzyw, kwiatów lub owoców, które każda z grup wykorzysta do założenia swojej własnej hodowli na grządce lub rabatce.

Wiele interesujących działań proekologicznych będziemy organizować tylko na potrzeby zgłębiania tematyki, w której specjalizować się będą poszczególne grupy wiekowe, ale pojawią się też oferty warsztatów lub spotkań skierowane do wszystkich dzieci z naszego przedszkola jak np. wycieczki do Lasku na Kole z udziałem przedstawiciela Lasów Miejskich – w każdej porze roku czy też tematyczne wyjazdy do Farmy Kurkowo.

A oto propozycje spotkań i działań proekologicznych zaplanowanych wyłącznie na potrzeby konkretnych grup wiekowych:

GRUPA 1 „TAJEMNICE PODWODNEGO ŚWIATA ”:

• Wycieczka do ZOO

• Rodzinne warsztaty plastyczne: przestrzenne obrazy„ Morskie kompozycje” z chrobotka, kamieni, kory, muszelek – 1 semestr

• Rodzinny konkurs fotograficzny „ Ja i moja morska przytulanka” – 1 semestr

• Rodzinne warsztaty plastyczne: malowanie na drewnie „Złota rybka” – 2 semestr

• Rodzinny konkurs plastyczno- techniczny „ Sensoryczna książeczka” – 2 semestr

Dla tej grupy podwodny świat nie będzie miał żadnych tajemnic, bo wiele czasu spędzą poznając wodne stworzenia i tworząc wspaniałe dzieła sztuki związane z tym tematem m.in. akwarium w słoiku oraz wykonane z recyklingu czy też koniki morskie z masy solnej. W trakcie roku powstanie także w sali  „Kącik morski” z wykorzystaniem materiałów przyniesionych przez dzieci. Nieobce im będą także tematy związane z losem zwierząt, hodowlą roślin oraz zmieniająca się za oknem przyrodą. Co ciekawe ,,Maluchy” zamierzają obchodzić różne nietypowe święta, jak np. Światowy Dzień Żółwia – 23 maja.

GRUPA 2 „TAJEMNICE LASÓW I PARKÓW ” :

• Rodzinne warsztaty plastyczne: „Kolaż z darów jesieni” – 1 semestr

• Rodzinny konkurs plastyczno – techniczny : „ Ludziki i zwierzątka z darów jesieni” – 1 semestr

• Rodzinne warsztaty przyrodnicze: „Las w słoiku ” – 2 semestr

• Rodzinny konkurs przyrodniczy: „Najpiękniejszy bukiet kwiatów” – 2 semestr

Średniaki w tym roku bardzo dużo czasu będą spędzać na świeżym powietrzu. W końcu lasy i parki najlepiej poznawać przebywając w nich. Zamierzają obserwować tamtejsze zwierzęta i rośliny w czterech porach roku. Chcą gromadzić w kąciku przyrodniczym dary lasów i parków a także tworzyć z nich niezwykłe prace plastyczne. Zainteresują się również ciekawymi sposobami spędzania wolnego czasu na łonie natury, jak np. grami terenowymi w lesie czy zabawami chodnikowymi w parku.

GRUPA 3 „ GRAMY W ZIELONE” – OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EKOLOGICZNO- PRZYRODNICZY:

• Całoroczny cykl spotkań z ekspertami z Lasów Miejskich w Lasku na Kole.

• Rodzinne warsztaty muzyczno – techniczne: „ Instrumenty muzyczne z surowców wtórnych” – 1 semestr

• Rodzinny konkurs plastyczno- techniczny: „ Ekoludek z recyklingu” – 1 semestr

• Rodzinne warsztaty plastyczno- techniczne : „Moda z recyklingu” – 2 semestr

• Rodzinny konkurs plastyczno- techniczny : „ Ekologiczna gra planszowa” z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych i surowców wtórnych – 2 semestr

W tym roku szkolnym nauczycielki grupy 3 postanowiły ze swoimi proekologicznymi działaniami dołączyć do ogólnopolskiego projektu ”Gramy w zielone”. Pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem tego przedsięwzięcia jest pewne przedszkole z Katowic. Projekt skupia wokół siebie placówki realizujące z pasją ideę pomocy Matce Ziemi. Są to żłobki, przedszkola, i szkoły z całej Polski. Uczestniczące w nim placówki przez cały rok szkolny realizują – wybrane z bogatej oferty –zadania projektowe i na bieżąco dzielą się fotografiami z organizatorem. Ponieważ zadania te często pokrywają się z działaniami ekologicznymi realizowanymi w naszym przedszkolu w ramach projektu: „Każdy kwiatek, owad, zwierz- przyjacielem naszym jest ”. Starszaki z radością podzielą się swoimi sukcesami przed całą Polską. Jak na najstarszą grupę przystało – poza zajęciami na terenie przedszkola – tych działań proekologicznych poza placówką będzie tu najwięcej. Jeżeli wszystko się uda, to w planach są wyjścia do : IMGW, MPO, Nadleśnictwa, Muzeum Ziemi i nie tylko. Dzieci będą też uczestniczyć w nietypowych inicjatywach, jak np. Ekoolimpiada, Ekotydzień, Ekoteatrzyk czy dniach bez zabawek lub prądu. Zrealizujemy również dwa nietypowe zagadnienia wykorzystując Metodę Projektów Badawczych.

Wspaniałe plany, kreatywne pomysły , mnóstwo dobrych chęci i pełne przekonanie całej naszej przedszkolnej rodzinki o słuszności i wielkim znaczeniu dla nas wszystkich tego proekologicznego przedsięwzięcia
pt. „KAŻDY KWIATEK, OWAD , ZWIERZ PRZYJACIELEM NASZYM JEST”. Pozostało nam tylko wytrwać w tym przekonaniu i działać tak skutecznie , by zmienić na lepsze nas dorosłych , nasze przedszkolaki i w rezultacie świat, w którym żyjemy.

 

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”


~Florian Plit

Ostatnie wpisy