Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Karolina Barwik

Zastępca przewodniczącego: Monika Rosińska

Grupa I 

Monika Rosińska

Joanna Purska

Maria Dąbrowska

Grupa II

Ewelina Gątarzewska

Anna Kwaśna

Barbara Donat - Kopiczyńska

Grupa III

Karolina Barwik

Natalia Krzyżewska

Anna Gajewska