Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: 

Zastępca przewodniczącego: 

Grupa I

Grupa II

Grupa III