Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Anna Sama

Zastępca przewodniczącego: Anna Szlachta

Kontrola wydatków: Wojciech Golik

Grupa I 

Pani Małgorzata Szok

Pani Anna Szlachta

Pan Wojciech Golik

Grupa II

Pani Anna Sama

Pani Małgorzata Szok

Pan Paweł Sobolewski

Grupa III

Pani Monika Rzepka

Pani Małgorzata Zawadzka

Pani Ewelina Gątarzewska