Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: Pani Mariola Łygas

Zastępca przewodniczącego: Pani Karolina Barwik

Grupa I

Pani Aneta Suszyńska

Pani Mariola Dowgielewicz

Pani Barbara Donat-Kopiczyńska

Grupa II

Pani Karolina Antoniewska

Pani Karolina Barwik

Pani Anna Gajewska

Grupa III

Pani Mariola Łygas

Pani Zofia Kramarz

Pani Aleksandra Kazimierczak