Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole

Harmonogram rekrutacji

 

List Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Dyrektorów Wolskich Szkół Podstawowych

List Zarządu Dzielnicy Wola

 

Dni otwarte w wolskich szkołach podstawowych

List do rodziców

Harmonogram spotkań w szkołach podstawowych

 

Bon sześciolatka

Prezentacja Bonu sześciolatka

 

Konsultacje w poradniach dla sześciolatków

Zaproszenie Zespołu Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych nr 1

Zaproszenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2