Ramowy rozkład dnia 

7.00 - 8.00
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.
 

8.00 - 8.45
Schodzenie się dzieci.
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.
Praca indywidualna z dzieckiem na tle zabaw.
 

8.45 - 8.55 
Zajęcia wprowadzające w tematykę dnia.
 

8.55 - 9.30
Przygotowanie do śniadania.
Śniadanie.
Mycie zębów. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków.

 

9.30 - 11.00
Zajęcia dydaktyczne zespołowe kształtujące mowę, myślenie i sprawność ruchową.
Zajęcia metodą Marii Montessori.
 

11.00 - 12.30
Zabawy w sali i w ogrodzie organizowane i samorzutne z uwzględnieniem potrzeb dziecka.
Wdrażanie do korzystania ze sprzętu ogrodowego.
Poznawanie najbliższego środowiska lokalnego oraz okolicy.
Wspomaganie rozwoju poprzez zajęcia specjalistyczne.
Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie).
Przygotowanie do obiadu.
 

12.30 - 13.00
Obiad. Usprawnianie techniki samodzielnego, kulturalnego spożywania posiłków.
Toaleta po obiedzie. Mycie zębów.
 

13.00 - 14.30
Relaks połączony ze słuchaniem utworów literackich i muzycznych.
Zabawy i zajęcia utrwalające wiedzę o otaczającej rzeczywistości.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 

14.30 - 15.00
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

15.00 - 17.00
Rozchodzenie się dzieci do domu.
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie.
Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.