Rekrutacja

Opieka wakacyjna organizowana od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Harmonogram opieki wakacyjnej w  przedszkolach Dzielnicy Wola m.st. Warszawy od 01.07. do 30.08.2020 r.

plan opieki wakacyjnej w roku 2020.pdf

Uproszczenie  zapisów na dyżur wakacyjny

informacja o pobraniu hasła dostępu.pdf

Harmonogram zapisów na opiekę wakacyjną 

harmonogram zapisów - opieka wakacyjna 2020.pdf

Organizacja opieki wakacyjnej w m.st.Warszawa

kontakt do dzielnicowego koordynatora opieki wakacyjnej w roku 2020.pdf

Zasady zapisu na opiekę wakacyjną

zasady zapisów na opiekę wakacyjną w roku 2020.pdf

 


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Przyjmowanie wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym codziennie w godz. 8:00 - 16:00.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu nie ma wpływu na termin rekrutacji. Zgodnie z harmonogramen do 23 kwietnia  rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek. 

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.
 

Informacje dla rodziców zainteresowanych rekrutacją do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Dnia 27 lutego 2020 r. o godz. 17:00 zapraszamy dzieci i rodziców do naszego przedszkola na Dzień Otwartych Drzwi. Przyjdźcie wraz z dziećmi, aby w atmosferze wspólnej zabawy poznać nasze przedszkole. Poznacie naszych nauczycieli i metody pracy. Obejrzycie sale przedszkolne. Spędzicie z nami trochę czasu, co pomoże Wam w wyborze przedszkola. Prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego dla dziecka. 

Informacje dla rodziców dzieci 6-letnich

Rodzice  dzieci 6 letnich, tak jak co roku w Dzielnicy Warszawa-Wola zostały podjęte działania, które mają na celu ułatwić Państwu podjęcie decyzji, gdzie Wasze dziecko od 1 września 2020 r. będzie realizować roczne przygotowanie przedszkolne. Poniżej zostały zamieszczone  informacje, ktore powinny pomóc Państwu w tym wyborze.

Dni otwarte w wolskich Szkołach Podstawowych

dni otwarte w szkołach podstawowych.pdf

Harmonogram spotkań w Szkołach Podstawowych

harmonogram spotkań w szkołach podstawowych.pdf

Porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka szescioletniego

dyżury w rejonowych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych  0.pdf

Terminy spotkań w przedszkolach

terminy spotkań w przedszkolach dla rodziców dzieci 6-letnich.pdf

Bon sześciolatka

wolski bon edukacyjny.pdf